Protasoftware

Prota jest pionierskim oprogramowaniem BIM dedykowanym do projektowania konstrukcji stalowych i żelbetowych, złożonym z czterech modułów. Program Prota umożliwia szybką ocenę i precyzyjne tworzenie konstrukcji budowlanych, automatyczne tworzenie szkiców i projektów, umożliwia tworzenie połączeń i detali stalowych, jak również zarządzenie i udostępnianie swoich projektów. Oprogramowanie to posiada przydatne funkcje w znacznym stopniu optymalizujące pracę, przez co doceniło go już wielu inżynierów konstrukcji stalowych i żelbetowych na całym świecie.